مدت ماندگاری کاشت مو | کاشت مو چقدر دوام دارد ؟

مدت ماندگاری کاشت مو از بزرگترین نقاط مبهمی است که در زمینه کاشت و ترمیم مو میان مردم وجود دارد. در واقع، بسیاری از داوطلبان کاملا نمی‌دانند که کاشت مو چقدر دوام دارد. به همین دلیل ما در کلینیک ره یا تصمیم گرفتیم تا در مطلبی کوتاه، به بررسی و بیان نکاتی در این رابطه […]