آیا کاشت مو درد دارد ؟

آیا کاشت مو درد دارد ؟

آیا کاشت مو درد دارد اولین سوالی است که بسیاری بیماران از پزشک متخصص معتمد خود می‌پرسند. در پاسخ به سوال یاد شده باید گفت که این موضوع را نمی‌توان به صورت مطلق پاسخ داد. در برخی از افراد می‌توانیم ادعا کنیم که پس از کاشت مو با هیچ عارضه‌ای رو به رو نخواهند شد. […]