آخرین مقالات

ژل ژوویدرم

ژل ژوویدرم: قیمت و ماندگاری فیلر juvederm

فیلرهای پوستی حاوی ژل، برای حجم دادن به صورت یا بدن فوق العاده می‌باشند. در حالیکه این فیلرها بیشتر روی گونه‌ها و لب‌ها استفاده می‌شوند،

تماس